DroomKLIMAATMOLEN op PLEIN 1629

Locatie Wilhelminaplein 1, 's-Hertogenbosch

Deze droom is al 12 keer gedeeld, 3 mensen volgen deze droom

Op deze droom hebben gestemd:

Wat?

Toekomst Wilhelminaplein/Plein1629
Vaak wordt aan het Wilhelminaplein de naam
Heetmanplein gegeven. Wij pleiten voor de naam Plein 1629 en zullen deze hier gebruiken.

Als je vroeger van uit Vught 's-Hertogenbosch binnen kwam, dan maakte de monumentale stadspoort omringd door stadswallen, bastions en draaiende molens een imposante indruk. Hier kwam je een stád binnen!

Van deze grandeur is helaas niets meer over, waardoor Plein1629 nog maar weinig heeft te bieden voor bezoekers.

Dit plan biedt kansen en uitdagingen om van Plein 1629 weer een aantrekkelijke en levendige plaats te maken met respect voor het verleden maar met een eigentijdse invulling.

Door innovatie, energieopwekking, duurzaamheid en educatie, wordt het plein ook toekomst gericht.

Waarom?

Plein 1629 gaat opnieuw ingericht worden.
Ons voorstel heeft de volgende
elementen:

1. Klimaatmolen
De gemeenteraad heeft B&W in 2010 verzocht
de haalbaarheid van een klimaatmolenop Plein 1629 te onderzoeken.

B&W heeft daar tot nu toe geen gehoor aan gegeven, Nu een tweede poging.

In de uiterste punt van Plein 1629 kan een windmolen terugkeren.

Met zijn voeten in het water en daardoor goed bereikbaar per boot. Geen herbouw maar een eigentijdse variant. Maar wel bijna op de plaats waar altijd één van de 22 Bossche molens gestaan heeft.

Een multifunctionele windmolen met veel mogelijkheden. De molen wekt met windenergie stroom op voor de accu's van de elektrische stadsbussen en voor de boten van de Kring. In de molen wordt voorlichting gegeven hoe je thuis je energierekening kunt halveren.

Voorlichting in het kader van duurzaamheid over isolatie, windenergie, zonne-energie en waterenergie. Een centrum dat een bijdrage levert aan een klimaatneutrale stad met landelijke uitstraling waarvoor zelfs toenmalig minister Jacqueline Cramer enthousiast was.

Voor voorlichting over zonne-energie valt te denken aan een windmolen die samen met zijn wieken bedekt is met zonnecellen. Voorlichting over waterenergie kan gegeven worden door bij de bestaande stuw een kleine watermolen te bouwen.

Tevens kunnen enkele vergaderzalen in deze molen worden gebouwd voor representatief overleg van het bedrijfsleven en voorlichting aan docenten en studenten. In sterrenrestaurant Noble kan gegeten worden.

In een soortgelijke molen in Schiedam (De Nolet) is zelfs een kleinschalig theater gebouwd. Dat kan hier dus ook.

Kortom een duurzaamheidscentrum met landelijke uitstraling.

Tevens kan in deze molen een expositieruimte worden ingericht over de rijke molengeschiedenis in 's-Hertogenbosch. Er is geen stad die zoveel molens heeft gekend als de onze. Kijk op www.bosschemolens.nl

van de Vereniging Vrienden van Bossche Molens en word lid.

Vanuit de windmolen kan een vestingwandeling gemaakt worden langs alle plaatsen waar een molen gestaan heeft met op iedere voormalige molenplaats een smartphone-toelichting (in voorbereiding).

Een informatiecentrum (V V V en/of de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch) in de molen geeft voorlichting over (activiteiten in ) de stad.

Bij de bouw en exploitatie kansamenwerking gezocht worden met de SPARK-campus.

De molen staat tegenover het hoofdkantoor van Essent.

2. Zondagochtendmarkten
Een wekelijkse vlooienmarkt op
zondag bevordert de levendigheid in het gebied Plein 1629, Westwal en einde Vughterstraat.

In andere steden zijn de markten op zondagochtend erg succesvol. Denk bijvoorbeeld aan de Vogeltjesmarkt in Antwerpen en aan La Batte in Luik. Of ga eens kijken naar een snuffelmarkt in de Brabanthallen waar zondagochtend om 7 uur de parkeerterreinen al vol staan.

Het idee is ook toepasbaar op de twee andere toevoerwegen die naar het centrum van de stad leiden:

Een antiek- en curiosamarkt op het Hinthamereinde, aan de voet van de watertoren en later eventueel op de Bartenbrug en ravelijn bij de Bartjesparochie.

Een buitenlandse markt in de Orthenstraat, Handelkade, ZW-Vaart en van Tuldenstraat.

De drie zondagsmarkten zullen elkaar versterken en vitaliseren de binnenstad op zondag waardoor de stad aantrekkelijk wordt voor toeristen om een weekendje naar 's-Hertogenbosch te gaan.

Door medewerking van winkeliers en buurtbewoners krijgen deze straten een impuls wat het vestigen van nieuwe winkels bevordert.

De drie markten kunnen verbonden worden met boten, elektrische stadsbussen en paardentram.

Bezoekers van de markt op Plein 1629 kunnen parkeren in de garage op het Paleiskwartier of in de nieuwe parkeergarage aan de Maijweg.

In de aanlooproute vanuit de garage in het Paleiskwartier kan bij succes de rommelmarkt op de Paleisbrug worden uitgebreid.

Wellicht kan ook de garage van Pompen&Verlouw een rol spelen.

3.

Markhal
Afhankelijk van succes van de rommelmarkt op Plein 1629 kan een
eigentijdse Pieckepoort worden gebouwd. Opgetrokken van glas en met de functie van markthal.

Glas geeft minder verlies aan uitzicht voor de bewoners en maakt tal van eigentijdse snufjes mogelijk, bijvoorbeeld bijzondere verlichting.

De fundamenten van de vroegere Piekepoort kunnen zichtbaar blijven onder glas.

In deze markthal kunnen ook verswaren, vis en vleeswaren verkocht worden zoals veel in het buitenland gebeurt. Hierbij kan eventueel worden samengewerkt met de versmarkt die in het voormalige SM's komt.

4.

Rosmolen
In 1629 is onze stad ingenomen door Prins Frederik Hendrik. Een
inname was tot op dat moment onmogelijk door de omgeving van de stad onder water te zetten. Door gebruik te maken van rosmolens is Frederik Hendrik erin geslaagd al het water weg te pompen en een bres in de stadswallen te slaan.

Deze bres werd
geslagen bij Plein 1629..
Tegenover deze plaats kan in het
Bossche Broek een rosmolen bij het gemaalhuisje herbouwd worden. Goed bereikbaar per pontje de Moerasdraak, boten van de Hertogboeren en de Kring,per fiets en te voet.

Het plein kan omringd worden door bomen en beelden wat een parkachtig karakter bevordert.

Een echte 'stepstone' tussen Paleiskwartier en Centrum is ontstaan.

5. Plein 1929
Wij stellen voor de huidige naam
Wilhelminaplein te wijzigen in Plein 1629, misschien wel het belangrijkste jaar uit de geschiedenis van 's-Hertogenbosch.
Wij vragen u actief
mee te denken met de herinrichting van het Wilhelminaplein/Plein 1629 en lid te worden van Bossche Molenwerkgroep (molenwerkgroepdenbosch@gmail.com) en/of van de Vereniging Vrienden van de Bossche Molens.

Waarom deze locatie?

Het Wilhelminaplein is een cultuurhistorische hotspot.
Behalve een molen
heeft er een imposante stadspoort gestaan.

Het plein is omringd door stadswallen en water.

Frederik Hendrik is bij dit plein in 1629 onze stad binnengevallen.

Het plein ligt nu braak en ons plan is nu uitvoerbaar.

Updates

Hulp gevraagd

Denk mee

Jouw tips en ervaringen zijn heel erg welkom. Je moet daarvoor wel eerst inloggen zodat we weten wie je bent.

Inloggen

Andere Dromen

over

Dromen in de buurt

Zij doen al mee!

Gemeente 's-Hertogenbosch
Zayaz
BPD
De Zorgzame Stad
BrabantWonen
Linc naar Zorg
Vivent
Huis73
Onderdeel van logo Droom van Nederland