OrganisatieLinc naar Zorg

Adres

Händelstraat 49
5216 EM 's-Hertogenbosch

Website

lincnaarzorg.nl

Wie?

Linc naar Zorg is in 2012 opgericht en begeleidt cliënten met meervoudige problematiek die in de reguliere zorg vaak niet terecht kunnen. Onze manier van werken overstijgt een specifieke doelgroep of problematiek. Als coaches denken en werken wij buiten de kaders. We doen wat nodig is, ongeacht tijd en plaats. Het doel van zorg bij Linc naar Zorg is het vergroten van de zelfredzaamheid waardoor de client weer grip op zijn eigen leven krijgt. 

Wat?

Linc naar Zorg biedt woonvormen en intensieve begeleiding in de thuissituatie.
Wij vinden het belangrijk dat mensen participeren in de samenleving. We gaan samen met de cliënt kijken wat er nodig is om dit te bereiken. Denk hierbij aan praktische ondersteuning bij dagelijkse bezigheden, werken aan (sociale) zelfredzaamheid, in contact komen/blijven met de juiste instanties en het eigen sociale netwerk (vangnet) opbouwen. Dit allen in het kader van het bevorderen van de zelfstandigheid. 

Waarom?

Tsjerk de Groot (oprichter Linc naar Zorg) heeft jarenlang gewerkt als maatschappelijk werker en zag dat veel organisaties erg afgesloten zijn van de maatschappij. Het viel hem op dat mensen met een hulpvraag vaak steeds verder van de maatschappij af kwamen te staan.
Linc naar Zorg is ontstaan om deze afstand te verkleinen. De zorg wordt midden in de maatschappij aangeboden. We zien iedere cliënt als volwaardig burger met talent. We gaan er vanuit dat we door onze werkwijze cliënten naar meer zelfredzaamheid en uiteindelijk participatie kunnen begeleiden.

Nieuws

Uitdagingen van Linc naar Zorg

Gearchiveerde Uitdagingen van Linc naar Zorg

Dromen van Linc naar Zorg

Uitgekomen Dromen

van Linc naar Zorg

Zij doen al mee!

Gemeente 's-Hertogenbosch
Zayaz
BPD
De Zorgzame Stad
BrabantWonen
Linc naar Zorg
Vivent
Babel Den Bosch
Onderdeel van logo Droom van Nederland